1/45 (2020)


Sandra Bosacki - Silence, Solitude and Social Cognition in Adolescence: Implications for Research and Education

What are the key issues regarding silence, solitude, and social cognition in young people’s lives, and their implications for education and emotional health? To answer such questions, the current paper will explore the question: How do young teens use their ability to understand other’s minds and emotions to navigate their relationships with themselves, their peers, and during times of silences and solitude? To address this question, this paper critically examines how mentallisation may help youth to navigate their experiences of solitude and relationships. Examples from recent and ongoing cross-sectional and longitudinal research with adolescents are discussed within the context of education and developmental psychology research. Finally, I discuss how findings from developmental social cognitive research can be applied to the classroom, to help develop innovative strategies that honour, respect, and protect the silences in students’ lives and their private times spent in solitude.

Cisza, samotność i poznanie społeczne w okresie dojrzewania. Implikacje dla badań i edukacji

Jakie są główne zagadnienia związane z ciszą, samotnością oraz społecznym poznaniem w życiu młodych ludzi? Jakie ich implikacje dla edukacji oraz zdrowia emocjonalnego? By odpowiedzieć na te pytania, w niniejszym artykule poddano analizie następującą kwestię: jak młodzi nastolatkowie korzystają ze zdolności rozumienia umysłów i emocji innych osób, aby budować relacje z sobą oraz z rówieśnikami, szczególnie w okresach ciszy i samotności? By podjąć wskazane zagadnienie, krytycznie zbadano, jak mentalizacja może pomóc młodym ludziom w kształtowaniu doświadczeń związanych zarówno z samotnością, jak i z relacjami. Przedyskutowano przykłady z ostatnich i nadal trwających badań adolescentów, przekrojowych oraz podłużnych, ujmując je w badawczym kontekście edukacji oraz psychologii rozwojowej. Wreszcie ukazano, jak pozyskane doniesienia z badań nad rozwojem społeczno-poznawczym odnieść do klasy szkolnej, celem rozwijania innowacyjnych strategii, honorujących i chroniących ciszę w życiu uczniów oraz ich prywatny czas spędzany w samotności.

Pobierz plik PDF

Słowa kluczowe:

education, adolescents, edukacja, samotność, poznanie społeczne, emocja, adolescenci, social cognition, emotion, solitude

Podobne artykuły: