Zeszyt 1/25 (2010)

Jerzy Bagrowicz, Jarosław Michalski - Od redakcji 5

Artykuły i rozprawy

Andrzej Bronk, Agnieszka Salamucha - Dialog jako droga do prawdy o człowieku 11
Marek Szulakiewicz - Kategoria dialogu w refleksji filozoficznej 33
Bogusław Milerski - Myśl dialogiczna w tradycji protestanckiej 55
Marian Nowak - Dialog w wychowaniu 85
Dariusz Stępkowski - Friedricha Schleiermachera myślenie o wychowaniu jako dialogu pokoleń 105
Jarosław Gara - Filozofia dialogu i jej implikacje pedagogiczne 137
Bogusław Milerski - Aksjologia kształcenia w perspektywie pedagogiki dialogu 149
Maria Braun-Gałkowska - Dialog w rodzinie 161
Bogusław Śliwerski - Czy możliwy jest w szkole dialog? 175
Adam Lepa - Obszary „dialogu przez media ” 193
Stanisław Radoń - Metoda dialogiczna w szkole (opis i weryfikacja narzędzia diagnostycznego na przykładzie lekcji religii) 211

Sprawozdania

Monika Sztamborska - Dialogi o Bogu we współczesnej kulturze. Colloquia Torunensia XIV, Toruń, 8 listopada 2008 roku 233
Marlena Grzelak-Klus - Doświadczania dialogu w edukacji i życiu społecznym – możliwości i ograniczenia. III Ogólnopolska Konferencja Pedagogiki Dialogu, Warszawa, 6 listopada 2009 roku 239
Monika Sztamborska - Niech słowa religii będą zawsze słowami pokoju. Colloquia Torunensia XV, Toruń, 7 listopada 2009 roku 249
Jarosław Horowski - Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, monolog, dialog. Bydgoszcz, 9-10 czerwca 2010 roku 251

Recenzje

Urszula Tabor - Friedemann Schulz von Thun, Sztuka rozmawianiat. 1-4, przeł. Piotr Włodyga, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006-2007, t. 1: Analiza zaburzeń, ss. 282; t. 2: Rozwój osobowy, ss. 295; t. 3: Dialog wewnętrzny, ss. 380; t. 4: W porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja i kompetencje społeczne, ss. 263 257
Przemysław Florczak - Jarosław Gara, Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 265 260
Krzysztof Maliszewski - Danuta Ulicka (red.), Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, t. 1-2, Universitas, Kraków 2009,t. 1: ss. 544, t. 2: ss. 600 265
Eugeniusz Sakowicz - Kazimierz Franczak (red.), Dialog pokoleń. Studium interdyscyplinarne , Wudawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007, ss. 267 269
Katarzyna Parzych-Blakiewicz - Eugeniusz Sakowicz, Krzysztof Sakowicz, Religia świata – świat religii, Polihymnia, Lublin 2009,t. 1: Religioznawstwo, ss. 164; t. 2: Religie ludów pierwotnych, ss. 84; t. 3: Religie niechrześcijańskie w Polsce, ss. 120 273

Znajdź na stronie