Redakcja i Rada Naukowa

Rada Naukowa:

prof. dr Joaquim Azevedo - Universidade Católica Portuguesa de Porto
ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr Britt-Mari Barth - Catholic University of Paris
prof. dr Italo Fiorin - LUMSA Università (Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma)
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr Giuseppe Milan - Università degli Studi di Padova
ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof ChAT, prof. APS - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
prof. dr Uto Meier - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski w Cieszynie
prof. dr Araceli del Pozo Armentia - The Complutense University of Madrid
prof. dr Juan Carlos Torre Puente - Universidad Pontificia Comillas, Madrid
prof. dr John Swinton - University of Aberdeen
 

Redaktor naukowy:

dr hab. Jarosław Horowski - UMK

Zastępca:

dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

Sekretarze:

dr Tomasz Różański - UMK

mgr Renata Deka - UMK

Redaktor językowy:

dr hab. Danuta Wajsprych, prof. WSB

Redaktor statystyczny:

ks. dr Wojciech Sadłoń - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego