Recenzenci

Recenzenci artykułów w 2017 roku:

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK; dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL; dr hab. Anna Gaweł (UJ); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR; dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM; dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US; dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW; prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW; dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS; dr hab. Anna Murawska, prof. US; dr hab. Danuta Opozda (KUL); prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW; dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK; dr hab. Anna Walulik, prof. AIK; dr hab. Wacław Wierzbiniec, prof. UR; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w 2016 roku:

dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL; dr hab. Anna Gaweł (UJ); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. URz; dr hab. Iwona Jazukiewicz (USz); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS; dr hab. Anna Murawska, prof. USz; dr hab. Danuta Opozda (KUL); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w 2015 roku:

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL;  dr hab. Grzegorz Grzybek, prof URz; dr hab. Iwona Jazukiewicz (USz); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogikum WSNS; dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); dr hab. Anna Murawska, prof. USz; dr hab. Danuta Opozda (KUL); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW; ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w latach 2012-2014:

prof. dr hab. Alicja Kicowska; ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO; ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK; prof. dr hab. Janina Rutkowiak; dr hab. Andrzej Sowiński, prof. PWSZ (Gorzów Wielkopolski); prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski; ks. prof. dr hab. Edward Walewander - oraz recenzenci z roku 2015