Recenzenci

Osoby współpracujące z czasopismem "Paedagogia Christiana" jako recenzenci:

prof. dr Isabel Baptista (Portuguese Catholic University, Portugalia); dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (Polska); prof. dr Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); prof. dr Silvia Cataldi (Sapienza Universita di Roma, Włochy); dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Polska); dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK (Polska); prof. dr. Michele De Beni (Università di Verona, Włochy); prof. dr. Friedrich Dieckmann (Catholic University of Applied Sciences, Münster, Niemcy); dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Polska); prof. dr. hab. Ágnes Engler (University of Debrecen, Węgry); dr hab. Anna Gaweł (UJ, Polska); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR (Polska); dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Polska); prof. dr Juan García Gutiérrez (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madryt, Hiszpania); prof. dr. Gennaro Iorio (University of Salerno, Włochy); dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US (Polska); dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW (Polska); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ, Polska); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK, Polska); dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW (Polska); dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW, Polska); prof. dr. Alberto Lo Presti (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); prof. dr. David Luque (Universidad Rey Juan Carlos, Hiszpania); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ, Polska); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI, Polska); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. KSW (Włocławek, Polska); dr hab. Anna Murawska, prof. US (Polska); dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Polska); prof. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia im. Jana Paradyża, Gorzów Wielkopolski); prof. dr hab. Mirosław Patalon (AP, Słupsk, Polska); prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ, Polska); prof. dr. José Luis Rodríguez Sáez (Universidad de Valladolid, Hiszpania); dr hab. Jan Rutkowski (UW, Polska); prof. dr. Richard Rymarz (The Australian Institute of Theological Education, Australia); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL (Polska); dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW (Polska); dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW (Polska); prof. dr. Monika Scheidler (Technische Universität Dresden, Niemcy); prof. dr. Stefan Tobler (Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Rumunia); prof. dr. Pál Tóth (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK (Polska); dr hab. Anna Walulik, prof. AIK (Polska); prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek (UŚ, Polska); prof. dr. Andrzej Wodka (Akademia Alfonsjańska w Rzymie, Włochy); dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ) (Polska)

Recenzenci artykułów w 2018 roku:

prof. dr Isabel Baptista (Portuguese Catholic University, Portugalia); dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB (Gdańsk, Polska); dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (Polska); prof. dr Bernhard Callebaut (Istituto Universitario Sophia, Loppiano, Włochy); dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Polska); prof. dr Folco Cimagalli (LUMSA, Rzym, Włochy); dr Joanna Cukras-Stelągowska (UMK, Polska); dr Andrea Dessardo (Università Europea di Roma, Włochy); dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Polska); prof. dr. hab. Ágnes Engler (University of Debrecen, Węgry); dr hab. Anna Gaweł (UJ, Polska); dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM (Polska); dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT (Polska); prof. dr. Gennaro Iorio (University of Salerno, Włochy); dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW (Polska); dr hab. Danuta Kopeć, prof. UAM (Polska); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK, Polska);  dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (Polska); dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW, Polska); prof. dr hab. Roman Leppert (UKW, Polska); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ, Polska); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI, Polska); dr hab. Anna Murawska, prof. US (Polska); dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Polska); prof. dr hab. Urszula Ostrowska (Akademia im. Jana Paradyża, Gorzów Wielkopolski, Polska); prof. dr hab. Mirosław Patalon (AP, Słupsk, Polska); dr hab. Jan Rutkowski (UW, Polska); prof. dr. Richard Rymarz (The Australian Institute of Theological Education, Australia); dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW (Polska); prof. dr. Monika Scheidler (Technische Universität Dresden, Niemcy); prof. dr. Olena Vasylenko (NAIA of Ukraine, Kijów, Ukraina); dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK (Polska); dr hab. Anna Walulik, prof. AIK (Polska); prof. dr hab. Krzysztof T. Wieczorek (UŚ, Polska); dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ, Polska)

Recenzenci artykułów w 2017 roku:

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK; dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL; dr hab. Anna Gaweł (UJ); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR; dr hab. Justyna Gulczyńska, prof. UAM; dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US; dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. DSW; prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW; dr hab. Dariusz Kurzydło (UKSW); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS; dr hab. Anna Murawska, prof. US; dr hab. Danuta Opozda (KUL); prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (UJ); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Kazimierz Skoczylas (UMK); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW; dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK; dr hab. Anna Walulik, prof. AIK; dr hab. Wacław Wierzbiniec, prof. UR; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w 2016 roku:

dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL; dr hab. Anna Gaweł (UJ); dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. URz; dr hab. Iwona Jazukiewicz (USz); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); prof. dr hab. Zbigniew Marek (AI); dr. hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogium WSNS; dr hab. Anna Murawska, prof. USz; dr hab. Danuta Opozda (KUL); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w 2015 roku:

ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL;  dr hab. Grzegorz Grzybek, prof URz; dr hab. Iwona Jazukiewicz (USz); prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (UJ); dr hab. Hanna Kostyło, prof. UMK (CM UMK); dr hab. Lidia Marszałek, prof. Pedagogikum WSNS; dr hab. Krzysztof Maliszewski (UŚ); dr hab. Anna Murawska, prof. USz; dr hab. Danuta Opozda (KUL); dr hab. Jan Rutkowski (UW); dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL; dr hab. Witold Starnawski, prof. UKSW; ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW; dr hab. Katarzyna Wrońska (UJ)

Recenzenci artykułów w latach 2012-2014:

prof. dr hab. Alicja Kicowska; ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO; ks. dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK; prof. dr hab. Janina Rutkowiak; dr hab. Andrzej Sowiński, prof. PWSZ (Gorzów Wielkopolski); prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski; ks. prof. dr hab. Edward Walewander - oraz recenzenci z roku 2015