Punktacja i indeksacja

Informujemy naszych autorów, że za publikację w „Paedagogia Christiana”
od 2015 roku autor otrzymuje 10 punktów

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej listy czasopism punktowanych, na której odnaleźć można również nasze czasopismo:

Lista czasopism punktowanych

Czasopismo "Paedagogia Christiana" indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International,
2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
3) ERIH PLUS.

 

 Information for authors: an author receives ten points for publication in "Paedagogia Christiana".

Below, you can find the link to current list of ranked journals where "Paedagogia Christiana" is also listed: 

Lista czasopism punktowanych

Journal "Paedagogia Christiana" is indexed in databases of
1) Index Copernicus International,
2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
3) Erih Plus.