Punktacja i indeksacja

Informujemy naszych autorów, że za publikację w „Paedagogia Christiana”
od 2015 roku autor otrzymuje 10 punktów

Poniżej zamieszczamy link do aktualnej listy czasopism punktowanych, na której odnaleźć można również nasze czasopismo:

Lista czasopism punktowanych

Czasopismo "Paedagogia Christiana" indeksowane jest w bazach:
1) Index Copernicus International,
2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
3) ERIH PLUS,
4) Google Scholar
5) Lista Regensburska.

 

 Information for authors: an author receives ten points for publication in "Paedagogia Christiana".

Below, you can find the link to current list of ranked journals where "Paedagogia Christiana" is also listed: 

Lista czasopism punktowanych

Journal "Paedagogia Christiana" is indexed in databases of
1) Index Copernicus International,
2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
3) Erih Plus,
4) Google Scholar,
5) Lista Regensburska.