Aktualności

Zeszyty tematyczne 2018-2019

W najbliższym czasie ukażą się następujące zeszyty tematyczne:
1/41 (2018) - Józef Tischner jako filozof wychowania
2/42 (2018) - Pedagogia jedności Chiary Lubich
1/43 (2019) - Pedagogika integralna
2/44 (2019) - Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki