Aktualności

Wychowanie do przebaczenia

W 2016 roku redakcja czasopisma „Paedagogia Christiana” przygotowała dwa zeszyty tematyczne [1/37 oraz 2/38] poświęcone przebaczeniu jako kategorii pedagogicznej i istotnemu elementowi rzeczywistości wychowawczej.

Kolejny zeszyt bez wiodącego tematu planowany jest w 2017 roku.