Aktualności

Wychowanie do przebaczenia

W 2016 roku redakcja czasopisma „Paedagogia Christiana” przygotowała dwa zeszyty tematyczne [1/37 oraz 2/38] poświęcone przebaczeniu jako kategorii pedagogicznej i istotnemu elementowi rzeczywistości wychowawczej. Są one dostępne na stronie, w zakładce "zeszyty".

więcej »

"Paedagogia Christiana" z 10 punktami na liście B czasopism punktowanych MNiSW

Z olbrzymią radością informujemy, że czasopismo "Paedagogia Christiana" otrzymało 10 punktów w najnowszej ocenie czasopism naukowych, przeprowadzonej przez MNiSW.

więcej »

Ewaluacja czasopisma przez Index Copernicus

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Paedagogia Christiana (ISSN 1505-6872) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 72.66 pkt.

więcej »

Dostosowanie formatu przypisów do stylu Chicago

W związku z prowadzonymi przez MNiSzW pracami nad wyliczeniem polskiego współczynnika wpływu i związaną z nimi koniecznością opracowywania bibliografii dla poszczególnych artykułów redakcja czasopisma „Paedagogia Christiana” podjęła decyzję o dostosowaniu formatu przypisów bibliograficznych do stylu Chicago. Od 2015 roku do artykułu będzie dodawana także bibliografia. Poniżej podajemy przykłady przypisów oraz bibliografii w stylu Chicago.

więcej »

Platforma Czasopism Cyfrowych UMK

Czasopismo "Paedagogia Christiana" zostało wprowadzone na Platformę Czasopism Cyfrowych UMK. Oznacza to, że czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej, zgodnie z zasadami otwartego modelu komunikacji naukowej open access (pełne wersje artykułów zamieszczane są także systematycznie w archiwum na naszej stronie). Podstawową wersją czasopisma jest nadal wersja drukowana. Wprowadzenie czasopisma na platformę oznacza także, że prace redakcyjne - począwszy od przesłania tekstu - będą prowadzone za pomocą platformy. Instrukcja przesyłania materiałów do redakcji znajduje się w zakładce "dla autorów".

więcej »